We use cookies for statistical purposes.

  • Bd. Unirii Nr. 61, Bl. F3, Sc. 4, Et. 2, Ap.208, sector 3, cod postal 030828, Bucuresti
  • office(at)rolegal.com
  • (+40) 723.500.027

Ce este Formularul A1

În ce condiţii se poate obţine Formularul A1 ?

Printre multe alte documente pe care trebuie să le depună la diverse instituţii, firmele care doresc să angajeze cetăţeni europeni, dar şi viitorii angajaţi trebuie să ia în calcul şi mai puţin cunoscutul Formular A1, eliberat de Casa Naţională de Pensii Publice.

Acesta dovedeşte că posesorul formularului, precum şi membrii de familie pe care îi are în întreţinere, rămân în evidenţele sistemului de securitate socială din ţara de origine pe o perioada de maxim 2 ani, dacă este vorba tot de un stat mebru UE.

Formularul este necesar şi în cazul cetăţenilor români care doresc să se angajeze într-un alt stat membru al Uniunii Europene.

Potrivit CNPP, documentul A1 dovedeşte exclusiv menţinerea titularului acestuia la sistemul de securitate socială din statul de trimitere, lipsa acestuia nefiind de natură a împiedica desfăşurarea de activităţi profesionale pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene.

În lipsa acestui formular, devine aplicabilă regula generală în domeniu – cea a asigurării conform legislaţiei locului de desfăşurare a activităţii.

Formularul A1 poate fi obţinut pentru o perioadă iniţiala de 24 de luni.

Cererea pentru eliberarea sa va fi depusă la CNPP de angajator pentru unul sau mai mulţi salariaţi, care vor fi detaşaţi, cu 30 de zile calendaristice înainte de începerea perioadei de detaşare.

Dosarul trebuie să cuprindă mai multe acte de la diverse instituţii, enumerate în continuare. Dacă dosarul depus la CNPP este complet, formularul A1 se eliberează în termen de 25 de zile lucrătoare de la depunere.

Acte necesare în cazul angajatorilor români:

1. certificatul de înregistrare a societăţii;

2. certificatul de atestare fiscală;

3. adeverinţă de la ITM, respectiv declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal al angajatorului, din care să rezulte numărul total de salariaţi;

4. situaţii financiare actuale ale solicitantului;

5. declaraţie pe propria răspundere a angajatorului prin care să se ateste cifra de afaceri realizată de acesta în România şi cea realizată de acesta pe teritoriul celuilalt stat membru, în ultimul an, respectiv de la data înfiinţării;

6. contracte comerciale implementate pe teritoriul României anterior perioadei pentru care se solicită atestarea legislaţiei aplicabile;

7. contracte comerciale care să fie implementate pe teritoriul României în perioada pentru care se solicită atestarea legislaţiei aplicabile;

8. contractul/antecontractul încheiat între angajatorul din România şi angajatorul din statul de angajare, precum şi traducerea autorizată

9. declaraţia lunară D112 (anexa 1.1&anexa 1.2);

10. CI/BI din România al salariatului;

11. CIM al salariatului;

12. adeverinţa privind stagiul de cotizare realizat în ultimele 12 luni;

13. declaraţie pe propria răspundere a angajatorului care să ateste eventualele perioade pentru care persoanele pentru care se solicită documente portabile A1 au beneficiat de formulare E 101 şi E 102, documente portabile A1.

Acte necesare în cazul lucrătorilor independenţi:

1. certificatul de înregistrare în registrul comerţului şi autorizare a funcţionării;

2. certificatul de atestare fiscală;

3. situaţii financiare actuale ale solicitantului din România, în care să fie înregistrate informaţii privind veniturile brute realizate în România şi în statul de angajare (documente financiare precum decizia de impunere şi/sau registrul de încasări şi plăţi, semnate şi ştampilate);

4. contracte comerciale implementate pe teritoriul României anterior perioadei pentru care se solicită atestarea legislaţiei aplicabile;

5. contractul sau antecontractul încheiat de lucrătorul independent privind activitatea din statul de angajare, precum şi

traducerea autorizată;

6. dovada asigurării în sistemul public de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale;

7. dovada asigurării în sistemul public al asigurărilor sociale de sănătate;

8. dovada asigurării în sistemul public al asigurărilor pentru şomaj;

9. CI/BI din România al lucrătorului independent în cauză;

10. adeverinţa privind stagiul de cotizare realizat în ultimele 12 luni;

11. declaraţie pe proprie răspundere prin care să se ateste eventualele perioade pentru care lucrătorul independent în cauză a beneficiat sau nu de formulare E 101 şi E 102, documente portabile A1.

Cabinetul nostru de avocatura va poate oferi informatii inclusiv in privinta legilor adresate strainilor ce doresc sa lucrezi in Romania.

Sunati-ne pentru consultanta gratuita.