We use cookies for statistical purposes.

 • Bd. Unirii Nr. 61, Bl. F3, Sc. 4, Et. 2, Ap.208, sector 3, cod postal 030828, Bucuresti
 • office(at)rolegal.com
 • (+40) 723.500.027

Avocați în litigii, din București

Avocații noștri au dobândit o vastă experiență în domeniul litigiilor și domeniul arbitrajului, ocupându-se de litigii în diverse domenii ale practicii. Echipa noastră a dezvoltat strategii de soluționare a litigiilor bazate pe experiență acumulată în timp, căutând să ofere soluții creative și consultanță specializată clienților în cele mai bune condiții.

Echipa noastră de avocați specializați în litigii este în măsură de a reprezenta clienții în față oricăror instanțe, de orice grad din București, în țară și în străinătate.

Am nevoie de asistență legal într-un caz de insolvență, avocații Darie & Manea mă pot ajută? Care este aria de expertiză a unui avocat litigii din echipa dumneavoastră?

Desigur, va putem ajută imediat. Gama de litigii în care am reprezentat clienții noștri este foarte cuprinzătoare, incluzând printre altele:

 • Drept Comercial. Datorită schimbărilor economice care au avut loc în România în ultima perioada, numărul de litigii comerciale este în creștere. În acest context, avocații noștri au dobândit o experiență vastă în domeniul litigiilor comerciale. Suntem specializați în recuperarea datoriilor, somații de plata, executarea silită, litigii legate de contracte comerciale și achizițiilor publice. De asemenea, echipa noastră de avocați litigii în București a asistat clienții în litigii legate de retragere asociat, excludere asociat, anularea deciziilor AGA, transferuri de acțiuni, recursuri împotriva deciziilor pronunțate de judecătorul delegat etc.
 • Real estate. Avocații noștri au reprezentat clienții în diferite domenii legate de: restituirea proprietății – Legea nr. 18/1991, Legea nr. 1/2000, Legea nr. 10/2001, vânzarea de proprietăți (inclusiv a celor dobândite prin Legea nr. 112/1995), procedura de executare, etc. Suntem familiarizați cu excepțiile care apar în cazul oricărui tip de litigiu imobiliar identificând mereu strategii optime pentru fiecare caz. De asemenea, am asistat numeroși clienți în litigii ce decurg din antecontracte și contracte de vânzare-cumpărare, contracte de antrepriză, problemele de impozitare legate de achiziționarea de proprietăți în România.
 • Procedura de insolvență. O echipă de avocați litigii din București, precum cei din echipa noastră, are  experiență  în procedura insolvenței, atât cu privire la creditori, cât și cu privire la debitori. Am asistat și reprezentat clienții noștri într-o mare varietate de litigii care se află în strânsă legătură cu procedura insolvenței.
 • Dreptul muncii. Suntem specializați în asistarea clienților noștri în faza pre-litigioasa și în litigiile în legătură cu plângerile salariaților referitoare la nerespectarea clauzelor contractele colective de muncă și a contractelor individuale de muncă, încetarea contractului individual de muncă, concedieri, reintegrarea foștilor salariați, a discriminării, protecția drepturilor angajatorilor cu privire la proprietatea intelectuală a operelor realizate de angajați, etc. Un avocat specializat în litigii din cadrul echipei oferă, de asemenea, asistență juridică pe parcursul procedurii cercetării disciplinare.
 • Proprietate intelectuală. În compania noastră există un departament specializat în domeniul proprietății intelectuale. Am dobândit o vastă experiență în litigiile care decurg din înregistrarea mărcilor, desenelor și modelelor industriale; am asistat numeroși clienți, inclusiv companii mari, în litigiile referitoare la încălcarea drepturilor conferite de o marca, contrafaceri, acțiuni de concurență neloială, acțiuni în anulare, acțiuni împotriva deciziilor OSIM.

De asemenea, suntem specializați în: dreptul familiei (regimul juridic al bunurilor comune), moșteniri, procedura referitoare la cartea funciară (procedura de înregistrare, plângeri, etc), statutul juridic al persoanelor fizice – acte de stare civilă, aspecte fiscale etc.

Acestea sunt doar câteva exemple ale serviciilor pe care le oferă un avocat specializat în litigii din cadrul unui cabinet avocatură din București, precum Darie, Manea și Asociații. Mai mult decât atât, în cazurile în care acest lucru este necesar, echipa noastră lucrează și alături de experți externi. Aceștia au rolul de martor expert în cadrul procedurilor din etapa de pre-litigiu dar și timpul acțiunilor în instanță. Rolul martorului expert este acela de a se pronunța în probleme specializate, a oferi raportul de martor și a depune mărturia. Unul dintre domeniile în care se utilizează un astfel de martor este cel financiar, de exemplu dispute fiscale sau privind fuziunile și achizițiile, precum și multe dintre disputele comerciale în care este necesară o analiză specializată și stabilirea fondului economic al disputei.

Care sunt etapele unui proces civil? O echipă de avocați specializați în litigii din București mă poate ajuta în toate etapele?

Persoanele care recurg la proces civil depun o plângere împotriva unui pârât persoană fizică sau juridică. Scopul reclamantului este remedierea problemei dar și solicitarea de a primi o compensație bănească pentru prejudiciile aduse. Reclamantul este cel care trebuie să aducă dovezile cazului și tot acesta va produce dovezile, cu ajutorul unui avocat. Asistența juridică de specialitate este la fel de importantă în cadrul procesului civil ca în cazul celui penal și este recomandat ca reclamantul să solicite consultanță înainte de a depune în instanță cerința de judecată.

Procesul civil include două etape principale: faza judecății și faza executării silite, fiecare dintre acestea incluzând mai multe faze.

Vă prezentăm mai jos principalele etape ale unui proces civil:

 1. Judecata în prima instanță: aceasta este judecata pe fond – reclamantul depune cererea de chemare în judecată iar instanța competentă soluționează litigiul pe fond (prin administrarea provelor și dezbaterile dintre părți);
 2. Apelul: dacă una dintre părți este nemulțumită de prima hotărâre, are dreptul de a declara apel – astfel se permite rejudecarea cauzei însă instanța de apel este limitată a motivele de apel; o echipă de avocați litigii din București vă poate oferi informații cu privire la limita rejudecării în cazul dumneavoastră;
 3. Recursul: reprezintă o cale de atac și este limitat la unele aspecte procedurale, precum faptul că instanța a depășit atribuțiile; dacă recursul este respins, hotărârea este definitivă;
 4. Contestația în anulare: o altă cale de atac care, dacă este considerată întemeiată, va duce la soluționarea cauzei în procedură de urgență;
 5. Revizuirea: a treia cale de atac care atacă acele hotărâri care au legătură cu fondul (de exemplu, prima instanță).

În momentul în care decideți să intentați un proces civil, un avocat litigii din echipa noastră vă va ajuta pe toată durata etapelor judecății în prima instanță, care încep cu etapa scrisă, demararea efectivă a procesului, etapa prin care reclamantul îl cheamă în fața instanței pe pârât. Cererea de reclamare este făcută în scris și este formulată corespunzător. Cauza este repartizată aleatoriu unui complet de judecată iar în următoarea etapă aceasta va evalua cererea, va stabili dacă îndeplinește condițiile prevăzute de lege și, cel mai important, dacă soluționare acesteia ține de competența completului respectiv. În caz contrar, cererea se va încheia de către completul căreia i-a fost repartizata inițial, iar dosarul complet va fi trimis către completul specializat competent sau secției specializate din cadrul instanței care a fost sesizată.

Este recomandat să alegeți să lucrați cu un avocat cu experiență întrucât, în cazul în care completul de judecată stabilește că cererea nu îndeplinește condițiile legii se va cere regularizarea cererii de chemare în judecată, iar reclamantul va fi nevoit să completeze lipsurile. În caz contrar, se va dispune anularea acesteia. În momentul în care reclamantul completează la timp chiar și o cerere cu lipsuri, pârâtul va primi chemarea în judecată și poate răspunde cu o întâmpinare, un act de procedură în scris, care conține apărarea pârâtului împotriva pretențiilor formulate de către reclamant. Odată ce reclamantul a primit acest răspuns, el poate formula răspunsul la întâmpinare.

Avocatul nostru vă oferă asistența legala necesară și pe durata etapelor care urmează, în cadrul cărora pârâtul formulează pretențiile proprii față de reclamant.

Cea de-a doua etapă a procesului, care urmează primei faze în care fiecare dintre părți formulează cerințele, este cea de cercetare. Acest proces este important și reprezintă momentul în care judecătorul își formează convingerile cu privire la cazul prezentat. Probele primite până în acest moment reprezintă un element important pentru deciziile luate de către judecător, la fel ca eventualele excepții procedurale.

Părțile își susțin cazul în faza dezbaterilor de fond. Din acest moment urmează etapa deliberării și, în cele din urmă, pronunțarea hotărârii (aceasta se pronunță în cadrul unei ședințe publice).

Înalta Curte de Casație și Justiție poate fi sesizată în cazul în care este necesară o hotărâre de interpretare iar Curtea Constituțională Română se pronunță în cazul în care se cere o excepție de neconstituționalitate în ceea ce privește o anumită lege, ordonanță sau dispoziție. Un avocat specializat în litigii din echipa noastră vă poate oferi mai multe detalii. Procesul este suspendat pe durata procedurilor în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție și a Curții Constituționale Române.

Este important de reținut faptul că ghidul prezentat mai sus nu este unul exhaustiv iar în practică procesele civile pot varia substanțial, mai ales în ceea ce privește durata (de la câteva luni la câțiva ani în unele cazuri).

Un cabinet de avocatură specializat în litigii din București, precum Darie, Manea și Asociații, vă pune la dispoziție servicii de specialitate pe durata tuturor acestor proceduri. Suntem alături de dumneavoastră de-a lungul procesului civil. De asemenea, vă oferim asistență legală și în cazul unui proces civil pentru care ați primit hotărârea primei instanțe și doriți să formulați apelul.

Care sunt principiile procesului civil?

Codul de procedură civilă reglementează principiile fundamentale ale procesului civil. Mai jos vă prezentăm aceste principii, alături de o descriere generală. Un avocat litigii din echipa noastră vă poate ajuta cu mai multe informații și, în cazul în care este necesar, vă poate răspunde la întrebări dacă bănuiți că aceste drepturi v-au fost încălcate.

Dreptul al un proces echitabil, previzibil și în termen optim

Declarația Universală a Drepturilor Omului prevede ca orice persoană să aibă dreptul de a fi audiată în mod echitabil și public, de către un tribunal imparțial și independent. n Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice conține același set de prevederi pentru un litigiu examinat în mod editabil și public.

Constituția României prevede că părțile au dreptul la un proces echitabil. Mai mult decât atât, tot în articolul 21, alin. (3) se prevede și ca soluționare cauzelor să aibă loc într-un termen rezonabil. Articolul 6, alin. (1) al Constituției României menționează aceleași principii pentru accesul la judecata echitabilă și previzibilă, de către o instanță competentă și imparțială. Acest principiu se extinde și în faza executării silite.

Principiul disponibilității

Părțile pot determina nu numai existența procesului ci și conținutul acestuia. Acest drept îi conferă persoanei posibilitatea de a demara sau nu procesul, de a stabili cadrul procesual (obiectul, cauza și apărarea formulată), dar și dreptul părților de a încheia procesul. Acest principiu nu are un caracter absolut, așadar poate fi supus unor limitări în anumite cazuri ți în condițiile prevăzute de lege.

Contradictorialitatea

Acest principiu stabilește ca price aspect cu privire la litigiu să fie discutat de către părți iar actele de procedură și înscrisurile să le fie comunicare părților, în condițiile legii. Părțile au dreptul de a-și exprima părerea în legătură cu problemele de drept substanțial, cele de drept procedural sau cu faptele aflate în dezbătare. Acest principiu garantează un proces echitabil iar de acesta țin și citarea sau înfățișarea părților.

Care sunt metodele de soluționare alternativă a litigiilor? O echipă de avocați litigii mă poate ajuta să aleg o astfel de opțiune?

Soluționarea alternativă a litigiilor are loc în afara instanței de judecată. Medierea (concilierea) și arbitrajul reprezintă cele două opțiuni voluntare care pot începe la cererea clientului. Este bine de știut faptul că soluția nu este neapărat obligatorie pentru părți, ci poate fi emisă doar sub forma unor recomandări. Aceasta este una dintre diferențele esențiale între soluționarea în instanță și soluționarea alternativă a litigiilor.

OG nr.38/2015 reprezintă cadrul legal în baza căruia are loc acest tip de soluționare și transpune Directiva 2013/11/UE a Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013. Aceste tipuri de proceduri diferă între statele membre iar unele țări organizează chiar și proceduri hibride (de exemplu, o etapă de mediere, urmată dacă este cazul de procedura de arbitraj).

Un avocat litigii din echipa noastră vă poate ajuta de-a lungul procedurii de arbitraj sau mediere. Mai jos vă prezentăm două situații pentru soluționarea alternativă a litigiilor financiare (mai exact, în domeniul bancar). Câteva dintre lucrurile pe care este bine să le cunoașteți despre aceste proceduri sunt prezentate mai jos.

În cazul procedurii care se finalizează doar cu o soluție propusă:

 • Clientul se poate retrage din procedură în orice moment dacă nu este mulțumit de modul de desfășurare sau funcționarea procesului;
 • Soluția propusă poate fi acceptată sau respinsă;
 • Implicarea în acest tip de procedură nu excluse posibilitatea de a demara procedura judiciară și a cere astfel despăgubirile;
 • Soluția poate fi diferită față de cea care ar fi propusă în instanță.

Soluția impusă prevede următoarele:

 • În acest caz, părțile aleg un arbitru iar acesta este cel care pronunță soluția definitivă, obligatorie și executorie:
 • Soluția poate fi atacată numai la Curtea de Apel București;
 • Soluția emisă de Tribunalul arbitral este obligatorie pentru ambele părți;
 • Părțile se pot retrage doar înainte de constituirea Tribunalului arbitral;
 • Procedura este gratuită iar clientul poate fi asistat pe tot parcursul de către o echipă de avocați litigii în București (onorariul avocatului fiind suportat de către client).

Mai jos vă prezentăm câteva dintre avantajele arbitrajului, indiferent de domeniul litigiului (nu numai litigii bancare sau financiare):

 • Arbitrii sunt imparțiali, independenți și specializați;
 • Costurile sunt mai reduse decât în cadrul cheltuielilor de judecată;
 • Dezbaterile sunt confidențiale, accesul unei persoane terțe la documente se face numai cu acordul părților;
 • Hotărârea arbitrală este definitivă (medierea, însă, nu emite o astfel de hotărâre definitivă); echipa noastră de avocați specializați în litigii vă poate oferi mai multe detalii despre modul în care se impune hotărârea;
 • Este o procedură mai simplă decât judecata în instanță iar astfel părțile se pot bucura de soluționarea mai rapidă a litigiului.

Arbitrajul reprezintă o soluție doar în cazul în care părțile au convenit în mod expres asupra acestui lucru. Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României practică o serie de tarife, precum:

 • taxa de înregistrare de 150 de euro;
 • taxa administrativă de 3.750 de lei;
 • onorariul Arbitrului de Urgență, 11.250 lei.

Aceste taxe se aplică procedurii arbitrale de urgență și pot fi supuse unor modificări. Echipa noastră de avocați litigii din București vă poate oferi mai multe detalii.

Dacă sunteți în căutarea unui avocat  litigii în București, ați contactat cabinetul de avocatură potrivit. Sunați-ne pentru consultanță gratuită.