We use cookies for statistical purposes.

 • Bd. Unirii Nr. 61, Bl. F3, Sc. 4, Et. 2, Ap.208, sector 3, cod postal 030828, Bucuresti
 • office(at)rolegal.com
 • (+40) 723.500.027

Avocați furt în România

Cum este definit furtul conform legislației române și care este legea care sancționează această fapta?

Furtul reprezintă o infracțiune contra patrimoniului și, în prezent, este reglementat de către dispozițiile art. 228 – 232 ale Codului Penal.

Conform art. 228 menționat, furtul este definiți că luarea unui bun mobil din posesia sau detenția unei persoane fără consimțământul acesteia, cu scopul de a și-l însuși pe nedrept, această fapta constituind furt chiar dacă la momentul comiterii faptei, bunul aparține parțial sau în totalitate făptuitorului, atât timp cât bunul în cauza se află în posesia sau detenția legitimă a altei persoane.

Legea clarifica noțiunea de “bun mobil” specificând faptul că înscrisurile, energia electrică și oricare alt tip de energie cu valoare economică sunt încadrate în această definiție.

Care sunt împrejurările care constituie formă calificată a acestei infracțiuni în conformitate cu dispozițiile Codului Penal?

Potrivit art. 229, furtul ia formă calificată în cazul comiterii faptei în anumite împrejurări, prin anumite modalități ori asupra unor anumite categorii de bunuri, astfel:

 • Într-un mijloc de transport în comun;
 • În timpul nopții;
 • De o persoană mascată, deghizată ori travestită;
 • Prin efracție, escaladare sau folosirea fără drept a unei chei adevărate sau mincinoase;
 • Prin scoaterea din funcțiune a unui sistem de alarmă sau de supraveghere;
 • Asupra unui bun aparținând patrimoniului cultural;
 • Prin violare de domiciliu sau sediu professional;
 • De către o persoană care deține asupra să o armă;
 • Furtul anumitor bunuri precum anumite tipuri de combustibili, componente ale sistemelor de irigații sau ale rețelelor electrice, dispozitive sau sisteme de semnalizare sau alertare în caz de incendiu ori alte situații de urgență publică, mijloace de transport sau de intervenție în caz de incendiu, accidente ori alte tipuri de dezastre, instalații de siguranță și dirijare a traficului, bunuri prin însușirea cărora este pusă în pericol siguranță traficului și a persoanelor pe drumurile publice ori alte componente, echipamente și instalații de telecomunicații.

Alături de formă calificată a furtului, Codul Penal distinge un alt tip al acestei infracțiuni, și anume furtul în scop de folosință, definit că furtul unui vehicul cu scopul de a-l folosi pe nedrept, precum și folosirea pe nedrept a unui terminal de telecomunicații al altei persoane sau folosirea unui terminal de comunicații racordat fără drept la o rețea, dacă prin această s-a produs o pagubă.

Care este sancțiunea aplicată de Codul penal infracțiunii de furt?

În funcție de formă acestei infracțiuni, legea distinge diverse tipuri de pedepse. Astfel, formă tip a furtului este sancționată cu închisoare de la 6 luni și 3 ani sau cu amendă, în timp ce furtul în formă calificată poate prevedea pedeapsa cu închisoarea de până la 10 ani, fără posibilitatea pedepsei amenzii, în funcție de circumstanțele aplicabile în cauza.

Este posibilă înlăturarea răspunderii penale prin împăcare în cazul infracțiunii de furt în România?

Conform legii penale române, furtul în formă tip, singurele forme ale infracțiunii de furt care nu permit înlăturarea răspunderii penale prin împăcarea părților sunt cele comise asupra categoriilor de bunuri menționate anterior, precum și furtul unui bun care aparține patrimoniului cultural.

Mai mult, faptele explicate anterior pot fi pedepsite doar la plângerea prealabilă a persoanei vătămate în cazul în care acestea au fost comise între membrii de familie, de către un minor în pagubă tutorelui ori de către cel care locuiește împreună cu persoană vătămată sau care este găzduit de către această din urmă.

Legea penală specifică, cu toate acestea, faptul că tentativă la infracțiunile descrise în paragrafele anterioare sunt pedepsite corespunzător.

Pentru informații suplimentare privind infracțiunea de furt astfel cum este reglementată de Codul Penal, nu ezitați să contactați avocații specializați cu experiență vastă în domeniul infracțiunilor contra patrimoniului, din cadrul firmei de avocatură Darie, Manea & asociații, care oferă clienților săi reprezentare în faza urmăririi penale și în față instanțelor de judecată.