We use cookies for statistical purposes.

  • Bd. Unirii Nr. 61, Bl. F3, Sc. 4, Et. 2, Ap.208, sector 3, cod postal 030828, Bucuresti
  • office(at)rolegal.com
  • (+40) 723.500.027

Avocați Decizia de invalidare ANRP

Care este legea care guvernează în prezent finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate în mod abuziv în România?

Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România se aplică, potrivit dispozițiilor sale, acelor cererilor care au fost formulate și depuse, în termen legal, la entitățile investite de lege și care nu au fost soluționate până la dată întrării în vigoare a acestei legi, precum și cauzelor în materia restituirii imobilelor preluate abuziv, aflate pe rolul instanțelor.

Legea în cauza prevede faptul că entitățile investite de lege în acest sens dețîn obligația de a soluționa cererile formulate potrivit Legii nr. 10/2001 care au fost înregistrate și nesoluționate până la dată întrării în vigoare a legii nr. 165/2013, precum și obligația de a emite o decizie de admitere sau de respingere a acestora.

Astfel, legea nr 165/2013 are că scop soluționarea cererilor de restituire rămase nerezolvate, cereri care au fost formulate atât în baza legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, cât și a legii fondului funciar nr. 18/1991.

Ce reprezintă decizia de invalidare și care este organul care emite o astfel de decizie conform dispozițiilor legislative din România?

Aceste cereri de restituire rămase nesoluționate până la dată întrării în vigoare a legii nr. 165/2013 vor fi soluționate prin deciziile de invalidare emise de către Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor, decizie care va anula practic măsurile de acordare a despăgubirilor pentru imobilele preluate în mod abuziv. Decizia de invalidare emisă de Comisia Națională se motivează și se comunica titularilor și entităților investite de lege în termen de 60 de zile de la dată emiterii.

Poate fi decizia de invalidare contestată? Dacă da, care este termenul în care poate fi constestata această decizie?

Decizia de invalidare emisă de Comisă Națională pentru Compensarea Imobilelor poate fi contestată, conform legii nr. 165/2013, de către persoană care se consideră îndreptățită, la secția civilă a tribunalului în a cărui circumscripție se află sediul entității, în termen de cel mult 30 de zile de la dată comunicării deciziei de invalidare. Decizia de invalidare emisă de Comisia Națională poate fi contestată prin intermediul avocaților specializați în anularea deciziilor de invalidare emise de ANRP.

Întrucât contestarea deciziei de invalidare reprezintă ultima măsură care mai poate fi luată într-un dosar de restituire și compensare pentru imobilele preluate în mod abuziv, echipa noastră de avocați cu o experiență vastă în acest domeniu este dedicată oferirii soluțiilor optime pentru problemele dumneavoastră, oferind consultanță juridică de specialitate și competență, bazată pe ultimele modificări legislative în acest domeniu, precum și reprezentare în față autorităților competențe, astfel încât clienții noștri să poată obține finalizarea cu succes a acestui proces de despăgubire pentru imobilele preluate în mod abuziv în România.

Nu ezitați să ne contactați pentru informații suplimentare privind deciziile de invalidare emise de ANRP. Avocații din cadrul firmei de avocatură Darie, Manea & asociații va stau la dispoziție pentru consultanță juridică.