We use cookies for statistical purposes.

  • Bd. Unirii Nr. 61, Bl. F3, Sc. 4, Et. 2, Ap.208, sector 3, cod postal 030828, Bucuresti
  • office(at)rolegal.com
  • (+40) 723.500.027

Autorizație de funcționare primărie

Firmele ce desfășoară activități la sediul social sau punctele de lucru dedicate, sunt obligate să obțînă acordul de funcționare de la primărie. În funcție de fiecare caz în parte, sunt necesare diferite documente depuse la dosar pentru fiecare instituție de la care este necesară obținerea autorizației de funcționare.

Actele necesare pentru obtienrea autorizației de funcționare de la primărie sunt următoarele:

–        Cerere tip – se găsește la sediul Primăriei

–        Copie act identitate administrator

–        Împuternicire persoană desemnată – dacă este cazul

–        CUI societate – copie

–        Certificat constatator punct de lucru

–        Dovadă înregistrare sanitar-veterinară, și pentru siguranță alimentelor – după caz

–        Proces verbal constatare a respectării condițiilor igienico-santiare și notificare certificare confirmitate – dacă este cazul (în cazul saloanelor de înfrumusețare)

–        Dacă spațiul depășește 400mp este necesară și autorizația de mediu

–        Dacă este cazul și autorizația de securitate incendiu

–        Alte autorizații, certificate speciale, avise, acorduri sau declarații în funcție de obiectul de activitate

–        Acord de subinchiriere dacă este cazul, sau actul de deținere al spațiului / drept de folosință

–        Acordul vecinilor și al asociației  – dacă spațiul se află în bloc

–        Certificat de atestare fiscală – dovadă că nu există datorii la stat

–        Plan de încadrare al spațiului la scară 1:500 și 1:2000

–        Contract încheiat cu firma de salubrizare

–        Forografii exterior – dacă este cazul

–        Acord funcționare în original – dacă este vorba de reînnoire

Dacă este vorba de ocuparea unui domeniu public, atunci actele necesare sunt următoarele:

–        Cerere tip

–        Act identitate administrator – copie

–        Împuternicire persona delegată – original

–        CUI companie

–        Certificat constatator penru punct de lucru

–        Document înregistrare santiar-veterinară și siguranță alimentelor, dacă este cazul

–        Proces verbal de constatare pentru condițiile igienico-sanitare – dacă este cazul

–        Dacă suprafață este mai mare de 400mp este necesară autorizația de mediu

–        După caz alte avize, autorizații etc

–        Constact încheiat cu autoritatea competență penru ocuparea domeniului public

–        Releveu spațiu comerical

–        Autorizația de amplasare sau constuire

–        Dovadă plății pentru ocuparea domeniului public

–        Certificat de atestare fiscală – dovadă că nu există datorii la stat

–        Contract de salubrizare

–        Forografii față și lateral pentru construcția provizorie

–        Acord de funcționare anterior – dacă este vorba de reînnoire

Dacă întâmpinați dificultăți, nu ezitați să contactați firma noastră de avocatoru Darie, Manea și Asociații pentru consultată și sprijin.

by Cristian Darie