We use cookies for statistical purposes.

 • Bd. Unirii Nr. 61, Bl. F3, Sc. 4, Et. 2, Ap.208, sector 3, cod postal 030828, Bucuresti
 • office(at)rolegal.com
 • (+40) 723.500.027

Anularea și revocarea donațiilor

În ce condiții sunt revocate sau anulate donațiile în România?

Există situațîi în care donațiile pot fi revocate sau anulate, precum neexecutarea fără justificare a sarcinilor în care donatorul s-a angajat sau ingratitudinea, conform articolului 1020.

Conform articolului 1021, ingratitudinea sau neîndeplinirea sarcinilor nu duc la recovare operatoare de drept.

În caz de ingratitudine, donația poate fi revocată în următoarele situațîi:

 1. În cazul în care donatarul este vinovat de cruzimi, fapte penale sau injurii grave față de cel care donează ( conform articolului 831 din codul civil)
 2. În cazul în care donatarul a atentat la viață donatorului sau unei persoane apropiate acestuia, sau în cazul în care nu înștiințează donatorul știind că alte persoane intenționează acest lucru
 3. În cazul în care donatarul nu asigura alimente donatorului în caz de necesitate, în limita valorii actuale a donației (se ia în calcul starea bunului la momentul donației).

Cererea de revocare

Revocarea pe baza ingratitudinii poate fi exercitată doar împotriva donatarului, însă dacă acesta more în timpul procesului, poate fi continuată împotriva moștenitorilor legali.

Dreptul la această acțiune este valabil un an de zile de la ziua în care s-a descoperit săvârșirea ingratitudinii. Această cerere nu poate fi intentată de moștenitorii donatorului, decât în cazul în care donatorul a decedat fără a îl ierta pe donatar.

Totodată, aceștia pot înainta acțiunea în termen de un an de la dată decesului donatorului, în cazul în care acesta nu cunoștea cauza de revocare înainte de a deceda.

Odată pornită această cerere de către donator, moștenitorii săi pot continuă procesul în baza art 1024.

Revocarea pentru neexecutarea sarcinii

Revocarea pentru neexecutarea sarcinilor apare atunci când donatarul nu îndeplinește sarcinile pentru care s-a angajat, caz în care donatorul sau succesorii de drept pot cere revocarea donației sau executarea sarcinilor.

În cazul în care aceste sarcini cad, contractual, în grijă unui terț, se poate solicită doar executarea acestora.

Termenul de solicitarea a revocării sau executării sarcinilor este de 3 ani de la dată limita când trebuie executată sarcina, conformă art 1027. Conform art 1031, donațiile între soți sunt revocabile doar pe durata căsniciei.

Promisiunea de donație poate de asemenea fi revocată, numai dacă înainte de executarea acesteia intervinie o fapta de ingratitudine, sau dacă situația materială a donaturului s-a deteriorat drastic, astfel încât promisiunea devine oneroasă sau acesta devine insolvabil, în vaza articolului 1022.

Anularea donațiilor

Donația devide invalida atunci când conține clauze care îi permit donatorului să o revoce nejustificat.

Astfel, donația devine nulă absolut în următoarele situațîi:

 • Donatorul impune donatarului plata datoriilor sale viitoare, care nu sunt stipulate că și valoare maximă în contract
 • Donația este afectată de o condiție care se poate realiza exclusiv prin voință donatorului
 • Contractul conferă donatorului dreptrul de a denunță contractul unilateral
 • Contractul permite donatorului să beneficieze în viitor de bunul donat. Nulitatea poate fi și parțială în cazul în care acest drept vizează doar o parte din bunurile donate, această aplicându-se doar acelor bunuri.
 • Nulitatea căsătoriei atrage după sine și nulitatea donației

În final, confirmarea donației de către moștenitorii universali duce la renunțarea asupra dreptului de a opune orice motive de nulitate, inclusiv viciile de formă, fără a se prejudicia drepturile teritilor.


Pentru mai multe informații de ce țin de revocarea sau anularea donațiilor, va rugăm să contactați echipa noastră de avocați din București.