We use cookies for statistical purposes.

  • Bd. Unirii Nr. 61, Bl. F3, Sc. 4, Et. 2, Ap.208, sector 3, cod postal 030828, Bucuresti
  • office(at)rolegal.com
  • (+40) 723.500.027

Anularea Hotararilor AGA

Hotararile adoptate de adunarea generala sunt obligatorii pentru actionari chiar daca acestia au votat impotriva sau nu au fost prezenti in cadrul sedintei. Conditia care delimiteaza perimetrul legal al deciziilor luate de AGA este definita prin necesitatea de a respecta legea si actul constitutiv. Conform articolului 131, al. 2, actionarii au permisiunea sa atace in justitie hotararile AGA cu mentiunea facuta mai sus. Prin dispozitiile articolului 131 singurii care aveau dreptul sa intervina in stabilirea validitatii hotararilor AGA erau asociatii. Astfel, creditorii sociali aveau doar libertatea de a face opozitie la hotararile AGA ceea ce nu determina anularea hotararii ci numai constatarea inopozabilitatii fata de creditorul petent, pana la plata creantei societatii. In timp, numarul cazurilor care impun o interventie prompta in acest sens a crescut. Situatiile au devenit din ce in ce mai complexe determinand astfel modificarea articolului 131 din Legea Societatilor Comerciale. Dupa noile prevederi, atunci cand se invoca motive de nulitate absoluta dreptul la actiune este imprescriptibil, iar cererea poate fi formulata de orice persoana interesata.

Actiunea in anulare se supune unor circumstante dupa cum urmeaza: a) decizia AGA contravine unei dispozitii legale imperative, prevazute in orice act normativ din dreptul pozitiv roman, de natura societara sau extrasocietara; b) decizia AGA contravine unei prevederi legale dispozitive/supletive din legea societatilor comerciale si legislatia cu incidenta in aceasta materie, iar actul constitutiv al societatii nu prevede vreo clauza derogatorie; c) decizia este contrara actului constitutiv, nerespectand anumite clauze statutare (cu conditia ca dispozitiile respective din statut sau contractul de societate sa nu fie invalidate pe motiv de incalcare a unei norme legale imperative)

Anularea Hotararilor AGA – Proceduri  

Prin art. 131, al.2 exista o obligativitate a titularului actiunii in anulare de a exercita functia de actionar. Hotararile pot fi atacate de actionarii care nu au luat parte la adunare sau cei care au votat impotriva si au facut precizarea ca acest fapt sa fie mentionat in procesul verbal. Subliniem aici ca referirile se fac numai pentru cazul actiunilor in anulare propriu-zise. Procedura care trebuie urmata intr-o situatie de acest tip prevede ca termenul de exercitare al acestui drept, conform art. 131 al.2 din Legea nr.31/1990, este de 15 zile de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei. Acest termen vizeaza doar actiunile bazate pe motive de nulitate relativa (nulitatea hotararilor AGA), restul fiind notate de lege ca imprescriptibile. Cererea de anulare a hotararii va intra sub incidenta tribunalului unde isi are sediul social societatea. Trebuie sa existe cel putin o actiune depusa la grefa prin care reclamantul isi probeaza calitatea de actionar (pentru actiunile emise in forma materiala) sau prin anexarea la cerere a unui extras din registrul independent al actionarilor (pentru actiunile emise prin inscriere in cont).

Echipa noastra este in masura sa va ofere orice informatie legata de aceste proceduri. Cabinetul nostru de avocatura acorda asistenta legala in vederea rezolvarii cazurilor care acopera aceasta tematica. Avocatii nostri va stau la dispozitie pentru indicarea solutiilor optime, concepute ca rezolvari efective in vederea restabilirii prioritatilor legale.

de Cristian Darie