We use cookies for statistical purposes.

 • Bd. Unirii Nr. 61, Bl. F3, Sc. 4, Et. 2, Ap.208, sector 3, cod postal 030828, Bucuresti
 • office(at)rolegal.com
 • (+40) 723.500.027

Angajare cetățean UE în România

Cum se poate angaja în România un cetățean aparțînând UE sau SEE conform dispozițiilor României și a celor la nivel European?

Conform reglementărilor Uniunii Europene, un cetățean aparțînând spațiului comunitar sau Spațiului Economic European beneficiază de aceleași drepturi în muncă precum acelea care le sunt aplicabile cetățenilor români. Această egalitate de drepturi exclude necesitatea obținerii unei autorizații de muncă pentru cetățenii UE sau SEE care doresc să se angajeze în România. Astfel, cetățenii europeni pot fi angajați în România cu respectarea acelorași prevederi ale Codului Muncii prevăzute pentru catateni români, pe baza unui contract individual de muncă, contract de detașare etc.

În cazul în care cetățeanul străîn în cauza dorește să rezideze pe teritoriul României pentru o durata mai mare de 3 luni, reglementările în materie prevăd necesitatea înregistrării rezidenței la formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări.

Care sunt documentele necesare înregistrării rezidenței pe o durata mai mare de 3 luni la Inspectoratul General pentru Imigrări?

Documentele necesare înregistrării rezidenței unui cetățean UE sau SEE în România pe o durata mai mare de 3 luni sunt:

 • certificat de înregistrare, pentru cetățenii UE/SEE/Confederația Elvețiană;
 • carte de rezidență, pentru membrii de familie ai cetățenilor UE/SEE/Confederația Elvețiană
 • carte de rezidență permanentă, atât pentru cetățenii UE/SEE/Confederația Elvețiană, cât și pentru membrii lor de familie.

Obținerea certificatului de înregistrare sau a cărții de rezidență presupune depunerea anumitor documente la formațiunile teritoriale ale IGI în funcție de scopul șederii în România.

Certificatul de înregistrare este emis în aceeași zi, având o valabilitate de până la 5 ani, însă nu mai mică de un an, pe când cartea de rezidență se emite în 90 de zile de la dată depunerii cererii, fiind valabilă până la un termen de 5 ani de la dată emiterii, fără a depăși perioada de rezidență a cetățeanului UE/SEE/Confederației Elvețiene al cărui membru de familie este solicitantul.

Care sunt documentele necesare angajării în muncă ori a detașării în România?

Documentele necesare angajării în muncă, în România, sunt următoarele:

 • cerere tip;
 • carte de identitate sau pașaport;
 • contract de muncă sau adeverință eliberată de angajator;
 • „ print screen” din registrul general de evidență a salariaților, la secţiunea în care se află datele privind contractul de muncă, ștampilat și semnat de către angajator  pentru a confirmă veridicitatea documentului prezentat;
 • dovadă achitării taxelor aferente.

Documentele necesare detașării în România sunt după cum urmează:

 • cerere tip;
 • carte de identitate sau pașaport;
 • contractul de detașare, adresa de detașare traduse și legalizate și adresa din partea filialei / societății din România prin care să se confirme faptul că este detașat pe perioada stipulată în contractul de detașare;
 • dovadă achitării taxelor aferente.

Pentru informații suplimentare privind condițiile care trebuie respectate pentru angajarea sau detașarea cetățenilor UE/SEE/ai Confederației Elvețiene în România, nu ezitați să contactați avocații în angajare cetățean UE/SEE în România din cadrul firmei de avocatură Darie, Manea & asociații.