We use cookies for statistical purposes.

 • Bd. Unirii Nr. 61, Bl. F3, Sc. 4, Et. 2, Ap.208, sector 3, cod postal 030828, Bucuresti
 • office(at)rolegal.com
 • (+40) 723.500.027

Actul de adjudecare în România

Am fost parte într-un proces de executare silită imobiliară și aș dori să primesc mai multe informații despre actul de adjudecare.

Actul de adjudecare este reglementat de Noul Cod de Procedura Civilă. Astfel, conform art. 854, executorul judecătoresc deține obligația de a întocmi actul de adjudecare după plata integrală a prețului sau a avansului creanței. Mai exact, actul de adjudecare reprezintă un act procedural cu valoare de titlu de proprietate și titlu executoriu, prin care are loc tranferul dreptului de proprietate.

Ce elemente trebuie să conțînă actul de adjudecare conform dispozițiilor legislative din România?

Potrivit art. 854 al Noului Cod de Procedura Civilă, actul de adjudecare trebuie să conțînă următoarele mențiuni:

 • numărul și dată procesului-verbal de licitație;
 • denumirea și sediul organului de executare;
 • numele executorului judecătoresc;
 • numele, prenumele și domiciliul sau denumirea și sediul adjudecatarului, ale debitorului, și cele ale terțului dobanditor;
 • prețul la care s-a vândut imobilul, precum și modul de achitare a prețului în situația în care vânzarea s-a realizat cu plata în rate;
 • dacă este necesar, mențiunea că imobilul s-a vândut grevat de drepturile de uzufruct, uz, servitute sau abitație sau liber de aceste drepturi;
 • datele de identificare ale imobilului și datele de identificare ale fostului proprietar;
 • mențiunea că actul de adjudecare reprezintă titlu de proprietate și poate fi înscris în cartea funciară;
 • mențiunea că actul de adjudecare constituie titlu executoriu pentru adjudecatar împotriva debitorului sau a terțului dobanditor, precum și împotriva oricărei alte persoane care posedă sau deține imobilul adjudecat, fără posibilitatea respectivei persoane de a invocă un drept opozabil în condițiile legii;
 • mențiunea că actul de adjudecare constituie titlu executoriu, pentru creditor sau pentru debitor, împotriva adjudecatarului care nu plătește diferența de preț, în situația în care vânzarea s-a făcut cu plata prețului în rate;
 • dată întocmirii actului de adjudecare, semnătură adjudecatarului și semnătură și ștampila executorului judecătoresc.

În calitate de adjudecatar, sunt îndreptățit la deținerea unui exemplar al actului de adjudecare?

Desigur. Conform dispozițiilor art. 855 al Noului Cod de Procedura Civilă, adjudecatarul primește un exemplar al actului de adjudecare pentru acesta să poată fi folosit că titlu de proprietate. În situația în care imobilul a fost vândut cu plata prețului în rate, atât creditorul urmăritor, cât și debitorul, vor primi un exemplar al actului de adjudecare pentru a-l putea folosi că titlu executoriu împotriva adjudecatarului în cazul în care acesta din urmă nu achita diferența de preț.

Cum are loc înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate pe care îl dețin în calitate de adjudecatar?

După predarea unui exemplar al actului de adjudecare către adjudecatar, executorul judecătoresc va dispune, din oficiu, intabularea dreptului de proprietate al adjudecatarului pe cheltuiala acestuia.

De asemenea, adjudecatarul va fi pus în posesia imobilului la cererea să, de către executorul judecătoresc, întrucât actul de adjudecare reprezintă titlu executoriu împotriva debitorului, a terțului dobanditor sau a oricărei alte persoane care posedă sau deține imobilul în cauza.

Echipa de avocați din cadrul firmei de avocatură Darie, Manea & asociații va pot oferi informații complete și actualizate în ceea ce privește procedurile de executare silită imobiliare, precum și efectele și conținutul actului de adjudecare. Nu ezitați să ne contactați pentru mai multe informații privind această procedura în conformitate cu dispozițiile legislative ale României.