We use cookies for statistical purposes.

  • 61, Unirii שדרות, Bl. F3, קנה מידה 4, וכו '. 2, דירה. 208, interforn 016, סקטור 3, מיקוד 030828, בוקרשט, רומנ
  • office(at)rolegal.com
  • (+40) 723.500.027

רשיון הימורים רומניה

ברומניה, למדינה עצמה יש מונופול על כלל ארגוני ההימורים ופעילותם. על פי החוק, למדינה הסמכות לתת היתר לפעילויות הימורים באמצעות רשיון, לכל אחד מסוגי ההימורים. להלן סוגי משחקי ההימור השונים:

משחקים על בסיס מזל- משחקים אשר זכייה בהם תלויה בגורל בלבד וגורמים רנדומלים כגון מכונות הימור אשר מתופעלות באופן ידני, מכני, על ידי חשמל או מחשב. על מנת לזכות במשחקים אלו, השחקן לא רק זקוק למיומנות במשחק אלא גם למזל.  

משחקי קזינו על בסיס מזל;

משחקי מזל כגון בינגו וקנו, בהם משחקים בחדרי משחקים מיוחדים;

משחקי הימורים כגון לוטו, הגרלות, הימורים על ספורט, ותוכניות הימורים בטלויזיה כגון קנו ובינגו;

משחקי תחרות, עם פרסים, הנערכים דרך הטלפון או באמצעות דרכי תקשורת אחרים.

ארגון העורך משחקי מזל כמו אלה שהוזכרו לעיל, יכול להיות כל חברה רשומה באופן חוקי ברומניה, המוסמכת לארגן משחקי הימור על פי הוראות סעיף 251/1999.  

על פי התקנון למשחקי הימורים, קוד CAEN 9271, הרשות הרשאית לתת סמכות לחברה או ארגון לארגן פעילויות הימורים אלה הינה ועדת אישורים למשחקי מזל, משרד הכספים והכלכלה.

להלן המסמכים הנדרשים לקבלת הרשיון:

מכתב רשמי מטעם החברה לועדת האישורים, המבקש אישור לערוך משחקי מזל. במכתב זה יש להוסיף את הפרטים הבאים: סוג המשחק, שם הספקים של המכונות וציוד החשמלי, ואת המיקום שבו תתנהל הפעילות וימוקם כלל הציוד. על המכתב לכלול גם את כלל המסמכים הנדרשים.  על המכתב להיות כתוב ברומנית וחתום על ידי מנהל ומנכ”ל החברה. הכתובת צריכה להכיל את כתובת המשרד הראשי, מספר טלפון של החברה וחותמת. 

תקנון החברה וכל השינויים שנעשו לחברה כפי שהיא רשומה ברשם החברות. 

החוזה של החברה, וכל השינויים שתועדו ברשם החברות 

תעודה מרשם החברות

קוד פיסקלי

מסמך המווה ראייה שהון העצמי של החברה הינו חוקי. 

פירוט הפעילות של החברה, כולל תרשים של מיקום פעילות החברה, וסקיצה של כלל המכונות והציוד שיהיו במקום. 

יש למנות את חוקי המשחק, יחד עם האחוז שיינתן לזוכים מסך הכסף שיורווח. 

תצהיר אישי על חווית ארגון הפעילות, המעיד על הבנה מעמיקה של חוקי משחקי המזל ועל חוקיות הכסף שהושקע לצורכי פיתוח הפעילות. על התצהיר לכלול הוכחות לגבי היכולות הכספיים לארגן את הפעילות ולציין אם כבר קיימת כל סנקציה על המפעיל מלערוך פעילות שכזו.

כל תיק פלילי כלשהו שיש למנהל או מנכ”לי החברה.

מסמכים המוכיחים את זכות הבעלות או זכות השימוש באתר בו תערך הפעילות.

תרשים פיננסי התוחם את ההיבטים הכלכלים של הפעילות בטווח הזמן שבו האישור יהיה תקף.

תקנוני החברה הכוללים את שלב פיתוח הפעילות. על התקנון להכיל את אחריותם ותפקידם של כל העובדים, מערכת הנהלת החשבונות, ודרכי אבטחה על מסמכים וחפצים בעלי ערך.

מסמך המאשר שנעשתה בדיקה טכנית בכל מכשירי החשמל והמכניקה, מחברה מוסמכת לבדוק מכשירים אלה, שמוכרת על ידי ועדת האישורים.

מסמך המאשר שהמיקום בו תערך הפעילות הינו כשיר. אישור זה מונפק על ידי משרד האוצר ורשויות מקומיות אחרות, בנוסף, יש לצרף אישור בכתב ממשרד הפנים. המסמכים הנדרשים לקבלת אישור הכשירות של המקום הינם:

בקשה בכתב הכוללת: שם חברה, משרד רשום, מספר רישוי שניתן על ידי רשם החברות, קוד פיסקלי, וכתובת המיקום שבו תערך הפעילות. 

המסמכים המעידים על זכויות החברה להשתמש באתר שבו תהיה הפעילות.

אישור תבראותי 

אישור בטיחות באש

אישור רישום

קוד פיסקלי

מסמכים משפטיים המאשרים את חוקיות המכונות והציוד..

מסמך המאשר הפקדה של פקדון של הקרן אחריות.

תעודה פיסקלית

קבלה מלשכת העבודה המרה כי לחברה אין חובות למדינה

המחירים השנתיים לאישור הינם:

לכל הציוד חשמלי:

1669.5 ליו- 400 אירו- אישור שנתי

546 ליו- 130 אירו- תשלום עבור הגשת הבקשה

1123.5 ליו- 270 אירו- תשלום חודשי (יש לשלם עד ה25 לחודש) 

כאשר מדובר במקרים בהם הציוד הנועד למשחקי הגורל האלה מתופעל באופן ידני, מכני או חשמלי, יהיה הרשיון תקף לכל המכונותציוד. 

אישור לפעילות תקף לשנה בלבד. לאחר פג תוקפו של האישור, החברה יכולה לבקש חידוש של אישור הפעילות ולשלם את התשלום המפורש לעיל. הם יצטרכו להגיש את ההמסמכים הבאים בלבד: 8,11 ו19. 

כלל הליכים אלה יכולים להמך לאורך זמן לא ידוע. לאחר שכלל מסמכים אלה הוצגו לרשות האחראית על הנפקת האישורים, התיק יבדק, ויצרו קשר עם מנהל או מנכ”ל החברה על מנת לידע אותם על כלל שלבי הבקשה. אם מסמך כלשהו חסר, או משהו נוסף נדרש על מנת לקבל את אישור, אותו איש קשר יקבל על כך הודעה ישר. לאחר שכל תהליכים מנהלתיים אלה הושלמה, הבקשה תעבור לעיונם של ועדת האישורים למשחקי המזל.