We use cookies for statistical purposes.

  • 61, Unirii שדרות, Bl. F3, קנה מידה 4, וכו '. 2, דירה. 208, interforn 016, סקטור 3, מיקוד 030828, בוקרשט, רומנ
  • office(at)rolegal.com
  • (+40) 723.500.027

רישום סמני מסחר

רישום מותג של חברה מתיר זכויות אקסלוסיביות לחברה להשתמש בסמלים מסחריים הייחודיים לה, ואוסר על חברות מתחרות לפרסם מוצרים זהים או להציע שירותים תחת אותו מותג, במטרה לבלבל את הצרכנים. 

אין ספק כי מותג הינו סמל ייצוגי הייחודי לכל חברה.  הוא מאפשר ללקוחות להבדיל בין מוצרים השייכים לאותה 

חברה מהמוצרים השייכים לחברות אחרות, כאשר אותם מוצרים זהים כמעט לחלוטין.

רישום מותג אינו דבר פשוט, ויש לקחת בחשבון שיש מספר תנאים שצריכים להתמלא: שם המותג צריך להיות קל 

להגייה ובנוסף על המותג להיות ייצוגי, נעים לעין ושונה ממותגים אחרים הזהים לו, כדי שיהיה ניתן להבדילו 

מהאחרים. 

המותג יכול להרשם בדרכים הבאות:

·         כמותג ורבלי- כינוי, סיסמה של פרסומת, המכיל מילים ואו אותיות;

·         כמותג פיגורטיבי-בעל אלמנט גרפי שלא מכיל מילים או אותיות;

·         כמותג משולב- שילוב של אלמנטים גרפיים  יחד עם סיסמה או סלוגן בעלי אותיות או מילים;

·         כמותג תלת-ממדי-  המותג עצמו הינו המוצר אשר בעל אופי תלת ממדי וסימניים יחודיים לו אשר מבדילים אותו ממוצרים או שירותים דומים. 

המותג יכול להיות מוגן:

·         ברמה הלאומית- החברה שלך תקבל הגנה וזכויות מוחלטות על המותג בשטח המדינה בה התבצע הרישום. הבקשה לרישום המותג מוגשת ברשות הפטנטים. 

ברמה המקומית- זכות הקניין על המותג מוגנת בכל המדינות החברות באיחוד האירופאי, הבקשה לרישום המותג מוגש לרשות הפטנטים של האיחוד האירופאי (The Office for Harmonization of Internal Market- OHIM/OAPI);

·         ברמה הבינלאומית- זכות קניינית על המותג מוגנת במדינות המפורטות ברישום הבקשה על פי הסכם או פרוטוקול במדריד; הבקשה לרישום המותג נעשה גם בארגון העולמי לקניין רוני (World Intellectual Property Organization- WIPO/OMPI)

על מנת לרשום סמלים מסחריים ברומניה ולהנות ממבחר הזכויות הקנייניות שרישום זה מאפשר, יש לנקוט בצעדים הבאים: 

·         יש לוודא את כל היבטי שם המותג ואו האלמנטים הויזואלים של המותג על מנת להימנע מבעיות שעלולות לצוץ בהליך הרישום.

·         רישום המותג ברומניה

·         הגנה על כלל הזכויות הקנייניות של המותג- הגנות נגד רישום מותג של חברות אחרות מתחרות בעלות מוצרים זהים וזכות הגשת תביעות פליליות בגין מקרים של חיקוי המוצרים.

·         חידוש מותג

כל רישום מותג מקנה הגנות קנייניות מרגע הגשת הבקשה לרישום, בין אם מדובר ברמה הלאומית, מקומית או בילאומית. היוצא דופן הוא כאשר מדובר במקרה בו יש קריאה לעדיפות (עדיפות  נקבעת על ידי קיום מלאי במדינה אחרת או עדיפות לתצוגה).