We use cookies for statistical purposes.

  • 61, Unirii שדרות, Bl. F3, קנה מידה 4, וכו '. 2, דירה. 208, interforn 016, סקטור 3, מיקוד 030828, בוקרשט, רומנ
  • office(at)rolegal.com
  • (+40) 723.500.027

גביית חובות רומניה

מכיוון וברומניה האקלים העסקי איננו תמיד יציב, הליך פרעון החובות ברומניה הינו חלק מרכזי בפעילות היום יומית שלנו. עורכי הדין שלנו בעלי כישורים מקיפים בתחום גביית החובות, מכל אישיות משפטית כלשהי: בין אם זה יחיד או חברה, מקומית או זרה. מאחר ותחום זה מוכר לנו מאוד, אנו תמיד מצליחים לפתח אמצעים יעילים למקרים של פרעון חובות. 

אנו מציעים סיוע משפטי בתחומים הבאים: עריכת הודעות, זימונים להליכי פרעון, גבייה בכפייה וכ”ו. לפני שננקוט בהליכים משפטיים, עורכי הדין שלנו ינסו להחזיר את הכספים בצורה יעילה ונעימה ככל שאפשר.  

 

לפי הוראות משפטיות ברומניה, יש שלוש דרכים מרכזיות לפרוע חוב: 

העמדה לפירעון

הליכי העמדה לפירעון דורשים מסמכים מדוייקים אשר מעידים על קיום החובות (לא כולל ריבית). על פי החוק, מסמכים אלה צריכים להיות חתומים על ידי החייב. אם ניתן, על המסמכים גם להיות מסומנים על ידי חותמת של החייב. אם כל תנאים אלה הושלמו, על התלונה לעלות לדיון במיידי. בתהליך שכזה, תשובה אמורה ליינתן תוך ארבעה חודשים. המסמכים הדרושים על פי החוק הם: חשבוניות מס, זימונים, פירוט חשבונות או כל מסמך אחר המהווה ראייה לסכום הכסף במחלוקת.  

התשלום עבור כל שירותים אלה תלוי בסכומים בהם מדובר. תשלום נוסף עלול להיווסף במקרים של זכייה, תלוי בקושי ואורך הסכסוך. התשלום כולל: שלב קודם למשא ומתן (עריכת הודעות, הכנה לקראת המשא ומתן וכ”ו), הגשת התביעה וייצוג בבית המשפט.

הליכי המשפט המקובל

אם אין כלל מסמכים חתומים על ידי החייב או בעלי חותמת של החייב, עלינו להשתמש בגישת המשפט המקובל. החסרון בשיטה זו היא שהיא גוזלת זמן רב, פסיקה סופית יכולה להינתן תוך 10 חודשים בערך. 

בנוסף לכך, ההליך יקר בהרבה. כאשר אנו פועלים על פי גישת המשפט המקובל בנושא זה, ניתן להשתמש בכל ראייה. הליך זה כולל: הליכי פיוס קדמיים- חובה על פי החוק הרומני (עריכת הודעות, משא ומתן וכ”ו), הכנת התביעה, הגשת התביעה וייצוג בבית המשפט. 

עבור הליך זה, מס הבולים הנגבה לטובת רומניה הינו 8% מכלל התשלום. 

הליכי חדלות פרעון

אם נראה כי החייב נכנס למצב של פשיטת רגל (מועד התשלום האחרון שעליו היה לפרוע היה לפני יותר מ30 יום) ניתן להתחיל הליכים של חדלות פרעון. פשיטת רגל כוללת פחות או יותר את אותו הליך של העמדה לפרעון, אך זה עלול לקחת יותר זמן מכיוון שבית המשפט צריך למנות מפרק. תפקידו של המפרק הוא להכין את כלל המסמכים הנדרשים לפירוק החברה. 

המסמכים הנדרשים כוללים גליון מלאי ומאזן, אשר מפרט את כלל הנכסים וחובות של החברה. כל אלה יגבילו ויובילו את בית המשפט לנתח את סיכויי החברה לחדלות פרעון לזמן ארוך יותר. על מפרק החברה לקבל ולשמור 

על כלל רשומות החברה ומסמכיה.  

הליך זה לוקח בין 6 ל12 חודשים, ולעיתים הוא עלול להתארך ל18 חודשים. 

הליכי גבייה בכפייה

לאחר שניתנת לנו החלטה סופית ומחייבת, מתחילים גבייה בכפייה.

פקיד בית המשפט, אשר מנהל את ההליך מקבל בערך 3% מסך התשלום.

התהליך יכול לקחת שישה חודשים.

אם החייב נמצא מחוץ לבוקרשט, אנו יכולים לייצג את הלקוח מול בית המשפט.

·         המידע לעיל מקביל לחוק הקיים, אך משרת את הקורא באופן אינפורמטיבי בלבד.