Exceptiile procesuale in cadrul procesului civil in Romania

Ce reprezintă excepțiile procesuale în cadrul unui process civil în România? Conform art. 245 al Codului de Procedura Civilă, noțiunea de “excepție procesuală” este explicată că reprezentând modalitatea prin care partea interesată, procurorul ori instant invocă, în condițiile legii și fără a pune în discuție fondul dreptului, anumite neregularități procedurale…
Read More