Depunerea cu afectatiune specială în România

Ce reprezintă depunerea cu afectatiune specială și care este legea care reglementează acesta noțiune juridică? Depunerea cu afectatiune specială reprezintă un incident procedural prin intermediul căruia debitorul sau terțul garant poate declanșa anumite măsuri în cadrul procedurii de executare silită. Depunerea cu afectatiune specială este reglementată de Codul de Procedura…
Read More