Prescripția dreptului la executare silită în România

Care este termenul de prescripție a dreptului de executare silită? Conform art. 706 al Noului Cod de Procedura Civilă, dacă legea nu prevede altfel, termenul de prescripție a dreptului de a obține executarea silită este de 3 ani. În ceea ce privește titlurile care sunt emise în materia drepturilor reale,…
Read More