Modificarea Actului Constitutiv

In functie de tipul de societate la care ne raportam modificarea actului constitutiv este posibila fie prin decizia apartinand Adunarii generale extraordinare a actionarilor, pentru cazul societatii pe actiuni si in comandita pe actiuni, fie prin hotararea unanima, in situatia societatilor de persoane si a celor comerciale cu raspundere limitata.…
Read More