Înregistrare în scopuri de TVA în România

Ce înseamnă înregistrarea în scopuri de TVA? Potrivit Codului fiscal, persoana impozabilă care are sediul activității economice în România și realizează ori intenționează să realizeze o activitate economică ce implică operațiuni taxabile, scutite de taxa pe valoare adăugată cu drept de deducere și/sau operațiuni rezultate din activități economice pentru care…
Read More