Înființare Sindicat

Ce sunt sindicatele? Sindicatele sunt entități juridice independente, nepatrimoniale, ce sunt consitituite pentru a apară drepturile prevăzute de lege, pactele, convențiile internăționale și tratatele la care este parte România,  precum și contractele colective de muncă ale membrilor. Acte necesare (trebuie depuse în original+2 copii) : Cerere de înscriere în Registrul Special…
Read More