Prescripția dreptului la executare silită în România

Care este termenul de prescripție a dreptului de executare silită? Conform art. 706 al Noului Cod de Procedura Civilă, dacă legea nu prevede altfel, termenul de prescripție a dreptului de a obține executarea silită este de 3 ani. În ceea ce privește titlurile care sunt emise în materia drepturilor reale,…
Read More

Executarea silită împotriva moștenitorilor debitorului

Ce se întâmplă în cazul în care debitorul moare înainte de începerea executării silite și care este legea care reglementează această situație? Conform art. 687 din Codul de Procedura Civilă, în cazul în care debitorul moare înainte de sesizarea executorului judecătoresc, executarea silită nu va putea și pornită. Atunci când…
Read More