Executarea provizorie a hotărârilor judecătorești în România

Ce reprezintă executarea provizorie și când nu poate fi această aplicată conform legislației române în materie? Conform art. 449 al Noului Cod de Procedura Civilă, instanța poate pronunță executarea provizorie a anumitor hotărâri atunci când acestea privesc bunuri. atunci când instanța consideră faptul că această măsură este necesară comparativ cu…
Read More