Dreptul la informare în procedurile penale din România

Care este legea care guvernează dreptul la informare a unei persoane în cadrul procedurii penale? Dreptul la informare în cadrul procedurilor penale cunoaște o reglementare complexă și variată. Astfel, la nivelul Uniunii Europene, dreptul la informare este reglementat atât de Directiva 2012/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22…
Read More