Cheltuielile de judecată în procesul civil

În ce constau cheltuielile de judecată în cadrul unui proces civil conform legislației române în materie? Conform art. 451 alin. (1) din Codul de Procedura Civilă, cheltuielile de judecată în cadrul unui proces civil sunt reprezentate de taxe judiciare de timbru și timbrul judiciar, precum și onorariile avocaților, ale experților…
Read More