Cum inantati o cerere catre Curte

Formularul de cerere este disponibil pe site-ul internet al Curtii. Descarca si completati fiecare parte a formularului, fara exceptie, si trimiteti-l la Curtea, impreuna cu copii ale tuturor documentelor relevante – nu originalele, deoarece nu vi se vor returna la sfarsitul proceduri. Nu contactati Curtea pentru o copie pe hartie…
Read More