We use cookies for statistical purposes.

 • Bd. Unirii Nr. 61, Bl. F3, Sc. 4, Et. 2, Ap.208, sector 3, cod postal 030828, Bucuresti
 • office(at)rolegal.com
 • (+40) 723.500.027

Cum poți dobândi cetățenie română

Întrebare: Părinții mei sunt din Irak și doresc să obțin cetățenie română. Am nevoie de un avocat care să mă ajute în acest demers. Care este procedura legală, va rog?

Răspuns:  Cabinetul nostru de avocatură oferă reprezentare și consultanță juridică în vederea dobândirii cetățeniei române. Totodată, avocații noștri se ocupă de obținerea actelor de stare civilă, precum și orice alte acte, de pe întreg teritoriul României, pentru completarea dosarului de obținere al cetățeniei române. Asigurăm reprezentare la completarea, depunerea și ridicarea dosarului.

Obținerea cetățeniei române reprezintă pentru mulți cetățeni străini cu drept de ședere în România ultima etapă pentru integrarea în societate. Este așadar de așteptat ca în această etapă individul să dea dovadă de un graf foarte înalt de adaptare socială. Vârsta, mijloacele pentru autoîntreținere, comportamentul pe perioada dreptului de ședere, deținerea unei locuințe stabile în țară precum și atitudinea față de statul român pe durata anilor petrecuți în țară în calitate de rezident permanent sunt esențiale în vederea dobândirii cetățeniei române.

Cetățenia română se poate dobândi în următoarele moduri: naștere, adopție și acordare la cerere.

Vom exemplifică în cele ce urmează dobândirea cetățeniei române la cerere sau redobândirea acesteia de către persoanele ce și-au pierdut-o înainte de decembrie 1989.

Cetățenia română se acordă la cerere persoanei fără cetățenie sau cetățeanului străin, dacă îndeplineste următoarele condiții:

 • s-a născut și domiciliază, la dată cererii, pe teritoriul României sau, deși nu s-a născut pe acest teritoriu, domiciliază în condițiile legii pe teritoriul statului român de cel puțîn 8 ani sau, în cazul în care este căsătorit și conviețuiește cu un cetățean român, de cel puțîn 5 ani de la dată căsătoriei; 
 • dovedește, prin comportament, acțiuni și atitudine, loialitate față de statul român, nu întreprinde sau sprijină acțiuni împotriva ordinii de drept sau a securității naționale și declara că nici în trecut nu a întreprins asemenea acțiuni; 
 • a împlinit vârstă de 18 ani; 
 • are asigurate în România mijloace legale pentru o existența decentă, în condițiile stabilite de legislația privind regimul străinilor; 
 • este cunoscut cu o bună comportare și nu a fost condamnat în țară sau în străînătate pentru o infracțiune care îl face nedemn de a fi cetățean român; 
 • cunoaște limba română și posedă noțiuni elementare de cultură și civilizație românească, în măsură suficientă pentru a se integra în viață socială; 
 • cunoaște prevederile Constituției României. 

Termenele prevăzute la alin. 1 lit. a) pot fi reduse până la jumătate în cazul în care solicitantul este o personalitate recunoscută pe plan internațional ori a investit în România sume care depășesc 500.000 euro. Avocații noștri vă pot oferi mai multe detalii cu privire la dobândirea cetățeniei române în aceste moduri.

Întrebare: Am plecat din țară înainte de ’89 și mi-am pierdut cetățenia română. Cum o pot redobândi, este complicat procesul? Plănuiesc să mă reîntorc în țară.

Răspuns: Redobândirea cetățeniei române de către foștii cetățeni români care înainte de dată de 22 decembrie 1989 au pierdut cetățenia română din motive neimputabile lor sau această cetățenie le-a fost ridicată fără voia lor, precum și descendenții acestora până la gradul II pot redobândi. ori li se poate acordă cetățenia română, la cerere, cu păstrarea cetățeniei străine și stabilirea domiciliului în țară sau cu menținerea acestuia în străinătate, dacă îndeplinesc următoarele condiții:

 • a) dovedește, prin comportament, acțiuni și atitudine, loialitate față de statul român, nu întreprinde sau sprijină acțiuni împotriva ordinii de drept sau a securității naționale și declara că nici în trecut nu a întreprins asemenea acțiuni; 
 • b) a împlinit vârstă de 18 ani; 
 • c) este cunoscut cu o bună comportare și nu a fost condamnat în țară sau în străinătate pentru o infracțiune care îl face nedemn de a fi cetățean român; 
 • d) cunoaște limba română și posedă noțiuni elementare de cultură și civilizație românească, în măsură suficientă pentru a se integra în viață socială.

Va prezentăm procedura pentru dobândirea cetățeniei române:

Cererea de acordare a cetățeniei române se adresează comisiei pentru constatarea condițiilor de acordare a cetățeniei, care funcționează pe lângă Ministerul Justiției. Examinarea cererii de către comisie se va putea face numai după trecerea de 30 de zile de la dată publicării acesteia. 

În vederea soluționării cererii pentru dobândirea cetățeniei române, comisia poate dispune de: 

 • a) invitarea petiționarului pentru completarea actelor, pentru orice explicații, precum și la interviu. Neprezentarea nejustificată a acestuia la două termene consecutive atrage respingerea cererii că nesusținută; 
 • b) solicitarea de relații de la orice autorități; 
 • c) citarea oricărei persoane care ar putea oferi informații folositoare. 

Interviul necesar pentru dobândirea cetățeniei se programează în termen de cel mult șase luni de la depunerea dosarului complet iar în cadrul acestei întâlniri are loc verificarea cunoștințelor de limba română, cultură șu civilizație românească.

Odată ce cererea de cetățenie a străinului a fost soluționată, acesta obține o nouă identitate națională și acces la toate drepturile fundamentale include în Constituția României. Noul cetățean va obține drept de vot sau posibilitatea de a fi angajat în orice funcție sau demnitate publică pentru care îndeplinește condițiile.

Un pas important pentru obținerea cetățeniei române este participarea la jurământ. Acest pas are loc în termen de aproximativ trei luni de la comunicarea ordinului de acordare a cererii iar participarea este obligatorie pentru finalizarea procesului. Neprezentarea duce la respingerea cererii. Certificatul de cetățenie română se eliberează numai după depunerea jurământului.

În urma unui sondaj pe un eșantion de 645 de emigranți care locuiesc în țară, Universitatea Babeș-Bolyai publicat în anul 2019 un raport care ne oferă următoarele date: 

 • o treime dintre imigranți sunt cetățeni străini cu ședere legală, aproximativ 120.399 de persoane
 • numărul de imigranți a crescut între 2005 și 2017 de la aproximativ 0,5% la 2% din populație;
 • la momentul publicării raportului, 86,78% dintre cetățenii străini aveau vârsta cuprinsă între 15 și 64 de ani;
 • în 2018, 36,5% dintre aplicațiile pentru stabilirea în țară au fost pentru reîntregirea familiei.

Documente necesare

Mai jos vă prezentăm o listă cu cele mai importante acte necesare pentru dobândirea cetățeniei:

 • Pașaport, copie legalizată și traducere legalizată în limba română;
 • Permis de ședere permanentă, copie legalizată;
 • Adeverință pentru confirmarea domiciliului legal în România;
 • Declarație pe proprie răspundere autentificată la notar în care se specifică faptul că persoana nu întreprinde sau sprijină activități care amenință siguranța națională;
 • Actele de stare civilă;
 • Dovada locuinței (contract de închiriere, contract de vânzare cumpărare);
 • Dovada mijloacelor suficiente pentru a se întreține în România;
 • Certificatele de naștere ale minorilor, dacă este cazul;
 • Cazier judiciar.

În cazul în care doriți informații complete despre acele necesare vă invităm să luați legătura cu avocații noștri.

Dobândirea cetățeniei de onoare

În unele cazuri speciale, cetățenii străini pot primi cetățenie de onoare. Acest lucru este valabil doar în cazul celor care au adus servicii deosebit de importante statului român. În esență, persoanele care îndeplinesc aceste criterii speciale nu sunt nevoite să urmeze nicio formalitate, dobândirea cetățeniei făcându-se la propunerea Guvernului. Cu toate acestea, persoanele care obțin cetățenia de onoare nu au dreptul de a alege și de a fi ales și nici dreptul de a ocupa o funcție publică (celelalte drepturi prevăzute în Constituție le sunt acordate).

Dobândirea cetățeniei române pentru copiii unui cetățean străin

Copilul unui cetățean străin care a dobândit cetățenie română, născut după depunerea jurământului, devine automat cetățean român. Principiul dobândirii cetățeniei pentru copii în România este realizat conform așa numitului drept al sângelui – respectivul copil are dreptul de a deveni cetățean român la naștere dacă are cel puțin un părinte român, indiferent dacă naștere a avut sau nu loc în țară sau dacă părinții cu domiciliul stabil în România.

Copiilor le este acordată cetățenia în același timp cu cea a părinților. Solicitantul nu este nevoit să depună o cerere separată pentru copil.

Dobândirea cetățeniei române cu este condiționată de renunțarea la celei inițiale. Cu alte cuvinte, dubla cetățenie este permisă în România. Cu toate acestea, cetățeanul străin este sfătuit să cunoască legile privind dobândirea altei cetățenii din propriul stat, întrucât în unele cazuri este posibil ca acest lucru să nu fie permis (de exemplu, Japonia nu permite dubla cetățenie). Avocații noștri vă pot oferi mai multe informații cu privire la aceste condiții în funcție de țara de origine.

Firma noastră de avocatură are o vastă experiență în ceea ce privește obținerea sau redobândirea cetățeniei române. Avocații noștri din București va vor acordă asistență necesară în vederea definitivării procesului de dobândire cetățenie română și obținerea unui pașaport românesc. Sunați-ne pentru consultanță juridică gratuită.