רשיון לתחבורה יבשתית רומניה

קבלת רשיון לתחבורה ציבורית על מנת לקבל רשיון לתחבורה ציבורית, על חברה להגיש בקשה במשרד התעבורה הרומני, אשר מכילה את המסמכים הבאים: 1.      בקשה רשמית בכתב 2.      תלוי במבנה המשפטי של החברה: ·         אישור רישום החברה בלשכת המסחר ותקנון החברה אשר מוכיח כי תחבורה יבשתית הינה אחת מפעיליותיה של החברה.…
Read More